Lørdag var vi på sundet for at fiske sild.
De er der i rigelige mængder, dog skulle der arbejdes lidt for dem op af dagen.
Der blev til nogle til røgoven m.m. og nogle til agn.